سیستم‌های ضدبرخورد و انواع آن

در صنایع حمل و نقل خصوصا صنایع بزرگی همچون فولاد به منظور جلوگیری از برخورد وسایل نقلیه همچون انواع جرثقیلها، لیفتراکها، کامیونها، تراورسها و … از سیستمهای ضدبرخورد استفاده می‌شود که این سیستمها قادرند فاصله دستگاه در حال حرکت را با موانع روبرو محاسبه نمایند و در صورت نزدیکی بیش ازحد واکنش نشان داده و از برخوردتجهیزات حمل ونقل با یکدیگرجلوگیری جلوگیری نماید. در واقع یک سیستم ضد برخورد خطای راننده را جبران نموده و یا به طور مستقیم عملکرد سیستم را در جهت حرکت کند می‌کند و یا او را از نزدیکی فاصله مطلع می‌سازد.

تاکنون به منظور محاسبه فاصله یک جسم دور تکنولوژی‌های مختلفی بوجود امده است که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تخمین فاصله با استفاده از پژواک امواج صوتی(ULTRASONIC)
  • محاسبه دقیق لیزری
  • تخمین با استفاده از قدرت سیگنالهای مخابراتی
  • تخمین محدوده با استفاده ازانعکاس امواج الکترومغناطیس(RADAR)
  • برآورد دقیق فاصله، نوع و شکل اجسام با استفاده از را رادارهای فرکانس بالا (RADAR K-BAND)

در میان این روشها هر کدام دارای مزایا و معایبی هستند که در محیطهای آلوده و سخت صنعتی باید مورد تحلیل قرار گیرند.

  • سیستمهای آلتراسونیک حداکثر میتواند تا برد ۸ متر عملکرد مناسب داشته باشند و در محیطهای نویزی دچار خطا میشوند.
  • سیستمهای مخابراتی و رادارهای فرکانسی در شرایط آلوده صنعتی عملکرد موفقی دارند اما معمولا قادر به تشخیص محدوده خطر بوده و اندازه دقیقی را بیان نمی‌کند.
  • سیستمهای راداری با فرکانس بالا از جدیدترین تکنولوژی تولید امواج در فرکانس K-BAND استفاده میکنند وقادرند تا مسافت‌های دور و با دقت مناسب فاصله و حتی شکل مانع را اشکار سازند وبنابراین میتوانند ذرات ریز و مولکولهای مایع را فیلتر نموده و زمان بازتابش نسبی جسم تعریف شده‌ای را اندازه گیری کنند.

سیستم فاصله سنج و ضد برخورد راداری با فواصل قابل تنظیم مدل ACZ1294-VER3

این سیستم به طور کامل توسط مهندسین و متخصصین شرکت آژمان صنعت طراحی و تولید شده است و قادر است تا فاصله ۵۰ متری وبا دقت مناسب موانع را اشکار سازد و نسبت به آنها در سطوح قابل تنظیم واکنش نشان دهد که این عکس العمل توسط دو عدد رله باز و بسته به سیستم فرمان جرثقیل و یا تجهیز در حال حرکت اعمال میشود. در مرحله اول حرکت سیستم کند شده (SLOW) و در مرحله بعدی سیستم به طور کامل متوقت (STOP) میشود و چنانچه فاصله مانع مجددا زیاد شود سیستم به طور اتوماتیک بعد از در نظر گرفتن یک فاصله هیسترزیس ریست میشود. فاصله سطوح توسط ستینگ دستگاه ضدبرخورد به راحتی قابل تعیین است.

لازم به ذکر است که این سیستم ضد برخورد به گونه ای فیلتر بندی شده است که هر چقدر فاصله بیشترباشد اجسام بزرگتری را به عنوان مانع محسوب میکند و به عنوان مثال در فاصله ۳۰ متری فقط یک جسم بزرگ در حد یک جرثقیل را روییت کرده و اجسام کوچکتر در حد یک انسان فیلتر میشود ولی در فواصل نزدیک شاید یک ’’کلاه آهنی’’ نیز به عنوان مانع محسوب شود. بنابراین موقعیت و جانمایی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است در ادامه مشخصات کامل این مدل، نحوه نصب و عملرد آن ارائه شده است:

 

جدول مشخصات سیستم ضد برخورد مدل

ACZ1294-VER3

#

 

نحوه عملکرد سیستم:

یک سیستم ضدبرخورد راداری با محاسبه زمان اختلاف فاز مابین موج ارسالی و موج بازگشتی می‌تواند فاصله بین خود و مانع را محاسبه نماید و همینطور با توجه به دامنه و قدرت سیگنال بازگشتی می‌تواند جنس و یا شکل جسم را تصور نماید.

همانطور که در نمودار بالا مشخص است سیگنال قرمز ارسال شده و سیگنال‌های سیاه بازگشت شده‌اند و این فرایند با مدولاسیونی  200MHZ   فرکانسی صورت می‌گیرد و در  هر نمونه برداری محاسبات FFT  و پردازش سیگنال و فیلترینگ صورت گرفته  و نتیجه را به عنوان یک عدد فاصله در خروجی بیان می‌کند.

ابعاد کلی دستگاه:

 

 

.

 

Azhmansanat Company