جرثقیلهای سقفی فولاد سازی وظیفه انتقال بارهای حساس و بسیار سنگین بر روی کوره های ذوب را بر عهده دارند.سرعت و دقت عملکرد این جرثقیلها در انتقال صحیح بار منجر به افزایش کیفیت و حجم موثر تولید خواهد شد.بدین منظور از تکنولوژِی درایوهای کنترل سرعت (VFD) در مکانیزم انتقال قدرت آنها استفاده میشود.درایوها قادرند گشتاور و سرعت مطلوب و نرم سیستم را فراهم کنند اما این بدان شرط است که کلیه پارامترهای کنترلی یک درایو به منظور بهینه سازی(OPTIMIZATION) عملکرد آن سیستم تنظیم شود(CUSTOMIZE).

تنظیم دقیق پارامترهای درایو های کنترل سرعت علاوه بر تجربه نیاز به دانش وسیع در زمینه طراحی نرم افزارهای بهینه یابی (EXTREMO SOFTWARE)  و شناسایی مدل (MODEL IDENTIFICATION) دارد.در این راستا مهندسین این شرکت بر پایه یک کار تیمی و تخصصی موفق به ارایه پروسه ای شدند که قادر است با مدلسازی ریاضی پارامترهای کنترلی یک جرثقیل دقیق ترین تنظیمات را برای بلوکهای کنترلی PID  ارائه کند. بطوریکه با این ستینگ خطای اپراتور ناشی از عملکرد مسترسوئیچ پوشانده شده و هر اپراتوری میتواند بدون لنبر بار و با حداکثر سرعت بار مربوطه را جابجا نماید.

مزایای زیر ناشی از بکار گیری این سیستم می باشد :

 • عملکرد جرثقیل بسیار نرم تر و با تنش کمتر می باشد
 • لنبر حرکتی بار بسیار کاهش داشته و لنبر گیری بارهای برداشته شده بسیار تسهیل شده است
 • افزایش سرعت کلی عملکرد اپراتور در یک شیفت کاری قابل توجه است
 • نمودارهای ولتاژ و جریان دارای پیک کمتر بوده و بنابراین تلفات انرژی کاهش داشته است
 • عمل استارت و استپ موتورها کمتر شده بنابراین تنش و تلفات مکانیکی گیبرکس و سیستمهای ترمز کم شده است
 • با تنظیمات دقیق فرکانسی دامنه هارمونیکهای مزاحم ولتاژ و جریان بسیار کاهش داشته و این منجر به افزایش عمر مفید تجهیزات الکتریکال از جمله موتورها می شود.
 • دسته زنی مسترسوئیچ در اتاق فرمان به مراتب کمتر شده است
 • از کلیه قابلیتهای درایو به طور بهینه استفاده شده است
 • کاهش چشمگیر مصرف انرژی

تاییده ها:

 • شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • شرکت ذوب آهن اصفهان
Azhmansanat Company