تاکنون بالغ بر ۱۵ اختراع به ثبت رسیده و مورد تأیید سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی ایران، بنیاد ملی نخبگان و … قرار گرفته است.

 

Azhmansanat Company