۱۴ امین جشنواره شیخ بهایی

شرکت آژمان صنعت به عنوان یکی از برندگان جایزه در ۱۴ امین جشنواره شیخ یهایی

سیستم ضد برخورد و فاصله یاب مبتنی بر هوش مصنوعی و امواج الکترومغناطیسی فراپهن

سیستم ضد برخورد و فاصله یاب مبتنی بر هوش مصنوعی و امواج الکترومغناطیسی فراپهن نصب شده در فولاد مبارکه اصفهان.

۳۲امین جشنواره خوارزمی

شرکت آژمان صنعت به عنوان یکی از برندگان جوایز ۳۲امین جشنواره خوارزمی

Azhmansanat Company