1. برگزیده رتبه اول چهاردهمین جشنواره ملی شیخ بهایی
 2. برگزیده سی و دومین جشنواره بین‌المللی خوارزمی
 3. برگزیده سالانه در بین شرکت‌های مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
 4. دریافت لوح تقدیر از شرکت سرمایه‌گذاری پیروز
 5. دریافت سطح 3 و سطح 2 اختراعات بنیاد ملی نخبگان
 6. دریافت گواهی به عنوان شرکت دانش بنیان تولیدی نوع ۱ 
 7. دریافت مجوز فن‌آوری در حوزه ساخت تجهیزات برق، الکترونیکی و ابزار دقیق از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
 8. دریافت مجوز فن‌آوری در حوزه ساخت تجهیزات مکانیکی خاص فلزی و پلیمری از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
 9. دریافت مجوز بهره‌برداری از وزارت صنعت،‌معدن و تجارت
 10. دریافت تایید گام نوآوری، عملکرد از سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
 11. دریافت تایید عملکرد محصولات از شرکت فولاد مبارکه،‌ ذوب‌آهن و کارخانه‌های ذی‌ربط
 12. دریافت مجوز استقرار در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

 

Azhmansanat Company