معرفی مسترسوئیچ وکنترلرآژمان صنعت

شرکت آژمان صنعت، مبتکر طرح ثبت و تولید شده “مسترسوئیچ تمام دیجیتال جامع”، به عنوان اولین نمونه در ایران و صد در صد بومی است. این نوع سوئیچ کنترلی، کاملاً الکترونیکی بوده و با مکانیزم تطابق نیروهای مغناطیسی عمل می کند. همچنین قادر است با دریافت نرم افزار کنترلی، مانند یک PLC صنعتی، برنامه ریزی شود.

 

مزایای مستر سوئیچ آژمان صنعت

  • بهره گیری از انطباق میدانهای مغناطیسی برای ایجاد دنده ها و نیز ایجاد نیروی بازگشت به صفر در ساختمان آن- عدم نیاز به روغن کاری و سرویس دوره ای
  • قابلیت سفارش پارامترهائی مانند تعداد کنتاکت، نوع و جریان کنتاکت، تعداد دنده ها و… به علت صد در صد ایرانی بودن مستر سوئیچ
  • قابلیت برنامه ریزی آن توسط رایانه، مانند یک PLC صنعتی- قرارگیری آن به طور جامع، به جای هرنوع لیور قدیمی-دریافت سریع پارامترها و تنظیمات مربوطه توسط مستر سوئیچ
  • قابلیت تنظیم رفتار مسترسوئیچ در شرایط خاصی مانند قطع و وصل تغذیه، ضربه شدید، استفاده از مکانیزم های همزمان، دنده معکوس و… توسط اینترلاکهای نرم افزاری یا زمان بندی های PLD
  • مجهز بودن به ماژول هایIOT و قابل اتصال به شبکه های صنعتی
  • امکان اتصال مسترسوئیچ در فاصله یک کیلومتری تابلوهای فرمان و حذف تمام سیم های کنترلی، به کمک اتصال کابل باس ۴ رشته ای به آن
  • قابلیت ثبت اطلاعات عملکرد در زمان و تاریخ مورد نظر
  • نمایش کنتاکتها و زوایای مختلف دنده
  • امکان استفاده از مسترسوئیچ در محیط هائی که خطر انفجار دارند، به دلیل عملکرد بدون جرقه آن، و نیز هشدار دادن آن در هنگام تعویض دنده ها
  • پشتیبانی مسترسوئیچ توسط شرکت آژمان صنعت

موفقیت ساخت اولین مستر سوئیچ مغناطیسی در دنیا را در اینجا ببینید

Azhmansanat Company